Nasza pracownia oferuje doradztwo oraz pomoc dla Inwestorów na wszystkich polach oraz wielu fazach procesu inwestycyjnego.

Obiekty

 • OBIEKTY HANDLOWE I USŁUGOWE
 • OBIEKTY PRODUKCYJNE
 • OBIEKTY BIUROWE I SZKOLENIOWE
 • HOTELE I PENSJONATY
 • BUDYNKI WIELORODZINNE
 • DOMY I REZYDENCJE
 • WNĘTRZA MIESZKALNE I KOMERCYJNE
 • LOKALE GASTRONOMICZNE, OŚWIATOWE, SŁUŻBY ZDROWIA I INNE
 • ADAPTACJE OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH
 • OBIEKTY ISTNIEJĄCE - ZMIANA UŻYTKOWANIA

Zakres dokumentacji

 • ANALIZY MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH
 • KONCEPCJE ARCHITEKTONICZNE
 • PROGRAMY FUNKCJONALNO UŻYTKOWE (PFU)
 • SPECYFIKACJE ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
 • PROJEKTY BUDOWLANE WIELOBRANŻOWE WRAZ Z PROWADZENIEM PROCEDUR FORMALNO-PRAWNYCH
 • PROJEKTY WYKONAWCZE
 • PROJEKTY PRZETARGOWE
 • PROJEKTY TECHNOLOGICZNE
 • NADZORY AUTORSKIE

Procedury administracyjne

 • ANALIZY MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH
 • KONCEPCJE ARCHITEKTONICZNE
 • PROGRAMY FUNKCJONALNO UŻYTKOWE (PFU)
 • SPECYFIKACJE ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
 • PROJEKTY BUDOWLANE WIELOBRANŻOWE WRAZ Z PROWADZENIEM PROCEDUR FORMALNO-PRAWNYCH
 • PROJEKTY WYKONAWCZE
 • PROJEKTY PRZETARGOWE
 • PROJEKTY TECHNOLOGICZNE
 • NADZORY AUTORSKIE