Studio Architektury ArchiGROUP powstało w Rzeszowie jako efekt współpracy projektowej architektów Marka Chrobaka i Andrzeja Depy. Studia na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Architektury w latach 1990-96 oraz kilkuletnie doświadczenie w Biurze Projektów we Frankfurcie nad Menem (Niemcy) zapoczątkowały owocną współpracą i utworzenie w 1998 r. Studia Architektury ArchiGROUP

W skład zespołu projektowego wchodzą:

  • mgr inż. arch. Marek Chrobak – główny projektant – architektura,
  • mgr inż. arch. Izabela Kubit – asystent projektanta – architektura,
  • mgr inż. arch. Magdalena Lorenc – asystent projektanta – architektura,
  • mgr inż. arch. Marzena Kielar – asystent projektanta – architektura,

Pełna dyspozycyjność, zaangażowanie w pracy, ciągle unowocześnianie metod i warsztatu pracy, terminowość i fachowość to tylko niektóre zalety naszej działalności. Obecnie na stale współpracujemy z branżowymi pracowniami wyspecjalizowanymi w odpowiednich dziedzinach projektowych.

Pracownie te posiadają wieloletnie doświadczenie oraz odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Stała współpraca w zakresie branżowym z wykwalifikowanymi biurami projektów:

  • OPTIMAL PROEKT – konstrukcje,
  • MEGAPRO – instalacje sanitarne, wentylacji i klimatyzacji,
  • KUBAK – instalacje elektryczne i teletechniczne,
  • LOFT – architektura wnętrz,
  • EMG Engineering & Management Group Sp. z o.o. – kosztorysy i inspekcje na budowie.

Oferta nasza dotyczy wykonywania pełnej i kompleksowej obsługi projektowej i zastępstwa inwestycyjnego począwszy od porad doboru lokalizacji, poprzez wykonanie inwentaryzacji i wizji lokalnej, poprzez koncepcje do pełnej wielobranżowej dokumentacji budowlanej, wykonawczej i kosztorysowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami aż do pełnienia nadzoru autorskiego i inwestorskiego na realizowanym obiekcie.